Gavrila Principa 11, Novi Sad, Tel. 064 659 30 62, stella@stella.rs

Kalendari

Kalendari je ilustrovani prikaz vremenskih perioda, dana, meseci, godine.

Kalendar se sastoji od kalendarijuma i nekog grafičkog dodatka.

Kalendari mogu biti standardni, univerzalni, poslovni kalendari, verski kalendari, kalendari sa umetničkim slikama, reklamni sa grafičkim prikazom čitave palete proizvoda.

Po mestu držanja kalendara postoje zidni, stoni i džepni.

Zidni kalendar može biti sa jednim kalendarijumom tj da prikazuje jedan mesec,

Može biti sa tri kalendarijuma, da prikazuje prethodni, trenutni i budući mesec.

Može biti i sa četiri i pet kalendarijuma i ti kalendari se izrađuju po specijalnim porudžbama.


Po vrsti izrade mogu biti jednolisni kalendari koji prikazuju svih 12 meseci odjednom, mogu biti sa 13 listova, da prikazuju 3 meseca na jednom listu, stim da je trenutni mesec prikazan uvećan a prethodni i naredni umanjeni, postoje i 7 lisni, sa sva meseca na jednom listu i jednim predlistom i to su jednodelni kalendari. Višedelni kalendari su najčešće trodelni,sa tri kalendarijuma na nosaču a mogu biti i četvorodelni i petodelni. Postoje i modularni kalendari.

Stoni kalnedari mogu biti samo jedan list oblikovan u šator a mogu biti i sa spiralom koja na sebi preko šatora ima listiće za svaki mesec ili lepljeni a to je kada na šatoru imamo zalepljen kalendarijum.

Džepni kalendar je veličine platne kartice i obavezno je plastificiran ili urađen od kvalitetnije hartije.

Svi kalendari imaju deo za grafički prikaz vašeg logoa ili reklame.

Korporacijski novogodišnji pokloni su nezamislivi bez kalendara.