Gavrila Principa 11, Novi Sad, Tel. 064 659 30 62, stella@stella.rs

Memorandumi

Memorandumi su papirni obrasci sa osnovnim podacima izdavaoca memoranduma. 

Memorandum ima značenje okvirnog sporazuma, protikola, dokumenta.

Obrazac memoranduma se koristi za izdavanje faktura, računa, profaktura, predračuna, otpremnica i svih dokumenata koje izdaje firma. Na memorandumu se mogu štampati i ugovori, dogovori, davati ponude, pisati zahtevi, molbe. Često se koriste termini kao što su Memorandum o namerama, službeni memorandum, tajni memorandum.

Nardoski rečeno memorandum je dokument koji ne mora da bude obavezujićeg karaktera kao ugovor ili predugovor. 

Dizajn memoranduma treba da bude što jednostavniji a da pritom sadrži sve porebne podatke.

Memorandum firme treba da sadrži, puno ime i adresu firme, PIB, matični broj firme, žiro račun firme i naziv banke, brojeve telefona, elektronsku adresu tj. E.mail, web sajt. 

Memorandumi mogu biti jednobojni, dvobojni ili u koloru. Mogu biti memorandumi u foliotisku, zlatotisku, memorandumi sa vodenim žigom ili digitalnom imitacijom vodenog žiga.

Tiraž i dizajn određuju da li će biti memorandumi štampani u ofsetu ili digitalno štampani memorandumi. Izbor papira za memorandume je veliki pa možemo imati memorandume na recikliranim papirima, memorandume na ofsethoj hartiji, memorandume na kunstdruk papirima, memorandume na sedefastim papirima ili ne rebrastim papirima.

U svakoj opciji treba voditi računa da memorandum bude dovoljno tanak da ga mogu doštampati standardni office štampači i da papir bude upijajući dovoljno da ostane pečat na površini. Memorandumi se nikada ne plastificiraju.