Gavrila Principa 11, Novi Sad, Tel. 064 659 30 62, stella@stella.rs

Diplome i Sertifikati

Diplome i sertifikati su važna dokumenta koja štampamo na specijalnim papirima i često sa više tehnika štampe. Diplome i sertifikati treba da budu specifični do te mere da ih je teško kopirati ili falsifikovati. U tom smislu štampanje sa više tehnika štampe na specifičnim , teško dostupnim papirima je ono što ih lini posebnim.

Diplome i sertifikati mogu biti sa odštampanim imenima ili univerzalne diplome i sertifikati u koje izdavalac diplome ili sertifikata upisuje ime primaoca i overava sopstvenim pečatom.

Diplome i sertifikati mogu biti sa suvim žigom, diplome ili sertifikat sa vodenim žigom, diploma ili sertifikat sa zasenčenom pozadinom, diploma ili sertifikat sa foliotiskom ili zlatotiskom, diploma ili sertifikat kaširan na drvenoj podlozi, diploma ili sertifikat za hologramskom folijom, diploma ili sertifikat za voštanim pečatom, diploma ili sertifikat u specijalnoj fascikli, diploma ili sertifikat u omotu….

Dizajn diplome ili sertifikata treba da je jednostavan, bitni podaci čitki i vidljivi. 

Diplome i sertifikati su dodatno sigurniji ukoliko su numerisani.