Gavrila Principa 11, Novi Sad, Tel. 064 659 30 62, stella@stella.rs

Vizit karte

Vizit karte

Vizit kartice su na našem tržištu nažalost najčeće standardne. Kada kažemo standardne vizitke podrazumevaju se vizitke veličine 90x50milimetara kao položene ili 50x90milimetara kao uspravne. Da li su uspravne vizitke ili položene zavisi od dizajna vizit kartica. Treba naglastiti da prilikom određivanja dimenzija uvek se prvo iskazuje širina pa onda visina vizitki. 

Vizit kartice mogu biti jednostrano ili dvostrano štampane. 

Štampa na vizit karticama može biti offset štampa, digitalna štampa, foliotisak štampa, sito štampa, UV štampa kao i kombinacija više tehnika štampe.

Vizitke takođe mogu biti plastificirane ili bez plastifikacije. Jednostano plastificirane vizitke ili obostrano plastificirane. Plastifikacija za viztike može biti mat, sjajna, soft touch ili neka specijalna po porudžbi.

Vizit kartice za koje se najčešće kaže da su standardne su štampane na 300 gramskom kunstdruku ali i tu ima varijacija jer taj 300g kusntdruk može biti mat, sjaj ili chrom. Mat papir je voluminozniji i prilikom prelamanja svetlosti ne reflektuje odsjaj. Nasuprot mat papira, sjajni kunstdruk se presijava ali je i tanji pod rukom i mekši iako ima jednaku gramaturu. Chrom kunstruk je redak na našem tržištu i on je po ovim karakteristikama između prethodna dva papira.

Ako se opredelite za standardne vizitke, potrudite se da vaše vizitke imaju makar upečatljiv dizajn.

category

tag

date